Andrea Tomášková

Andrea Tomášková je v Centru členem výzkumného týmu. Odborně se zaměřuje na rodinné firmy a tradiční rodinná řemesla. Specializuje se na mezinárodní strategii a projekty s mezinárodní účastí, výzkum podnikatelského prostředí a na problematiku regionálního rozvoje. Zodpovědná za výzkum rodinného podnikání v ČR.

Působí na Vysoké škole finanční a správní v Praze jako odborný asistent. Rodinnému podnikání se profesně věnuje od doby magisterského studia, diplomová práce oceněna Cenou rektorky. Absolvovala studijní a výzkumné pobyty na univerzitách v Polsku a Itálii. Garantuje a vyučuje předměty rodinné podnikání, investiční rozhodování, business model, moderní management; v češtině a angličtině; je vedoucí bakalářských a diplomových prací a členkou státní zkušební komise závěrečné zkoušky. Je řešitelka a spoluřešitelka vědeckých projektů s mezinárodní účastí, účastní se mezinárodních vědeckých konferencí; členka redakčních rad; autorka a spoluautorka vědeckých článků o rodinném podnikání.