Hani El-Chaarani

Hani El-Chaarani je profesorom finančného manažmentu a finančný poradca v mnohých verejných inštitúciách a rodinných firmách. Je držiteľom titulu Ph.D v odbore Business Administration na University of Bordeaux-IV (Francúzsko), MSc v odbore Business Administration na IAE-Bordeaux (Francúzsko) a MSc v odbore Financie a účtovníctvo na Libanonskej univerzite. Okrem toho je držiteľom diplomu pre rozvoj vidieka a hospodárskeho rozvoja udeleného Illinois University – USA, diplomu Excellence in Teaching na Illinois University – USA a diplomu Krízové hospodárske vedenie na London Business School-UK. Je certifikovaným účtovníkom a hosťujúcim profesorom na rôznych univerzitách, výskumných centrách a medzinárodných organizáciách. Je vedúcim obchodnej školy na arabskej univerzite v Bejrúte. Publikoval takmer 50 vedeckých prác vo vysoko hodnotených časopisoch a na medzinárodných konferenciách. Je recenzentom niekoľkých hodnotených časopisov a vedúci líder a člen IBERA (International Business and Economic Research Academy).