Dr. Mohar Yusof

Dr. Mohar Yusof

má více než 28 let zkušeností v businessu. Je vědecký pracovník v multidisciplinárních oblastech rodinného podnikání – majetku, podnikání, strategie, vedení a inovace. Je lídrem 2. generace a správcem rodinné firmy, která se zaměřuje na obchodní oblasti související s ICT službami, vývojem digitálních aplikací, projektovým řízením a vzděláváním. Je majitelem poradenské firmy BinaPavo, členem představenstva a poradcem několika společností. Publikuje v novinách a časopisech, vystupuje na konferencích, summitech a webinářích organizovaných Malajskou asociací finančního plánování, The Economist, Hubbis, CPA Australia, soukromými společnostmi, vládními institucemi a dalšími.

Ve výzkumné oblasti se specializuje na rodinného podnikání. Je ředitelem pro akademické inovace Centra dalšího vzdělávání UNIRAZAK. Oceněný malajsijskou vládou jako vynikající podnikatelský mentor, uděleno ministerstvem školství Entrepreneurial Awards (MEA) v roce 2018. Spoluautor knihy ‚Entrepreneurial Leaders: Shaping the Malaysian Entrepreneurship Ecosystem‘. Spolupráce s Institutem pro rodinné podnikání, Babson College, USA, kde vede workshopy na téma „Budování vztahů: Investice a vytváření sítí“ a „Cesta k rodinnému podnikání: ctnost a hlas“. Je aktivním členem Institutu rodinných firem (FFI – USA a Asia) a Asociace finančního plánování Malajsie. Získal ocenění Waesche Family Scholarship a certifikát pro poradenství v oblasti rodinného bohatství od FFI.