Tím

 

Hani El-Chaarani

Expert na finančné riadenie a podnikové financie 

Oldřich Dutý, DBA, MSc

Expert na podnikanie a startupy 

Slimane ED-DAFALI, PhD

Spolupracovník výskumu