Tím

 

Hani El-Chaarani

Expert na finančné riadenie a podnikové financie 

Tom Deans, Ph.D.

Expert na mezigeneračný prevod 

R. Adam Smith

Sériový podnikateľ, investor, autor a odborník na rodinné podniky 

Dr. Mohar Yusof

Expert na rodinné podnikanie, inovácie a majetok 

Zouhour EL- ABIAD

Expert na financie a finančné správanie v rodinných firmách 

Silvana Mariel Muñoz

Expert na rodinné podnikání, ženy v podnikání, agrokulturu 

Sergio Rodríguez Clariana

Expert na restrukturalizaci a controlling rodinných podniků 

Philip Pryor

Expert na nástupnictví v rodinných firmách, psycholog 

Maria J. Sanchez-Bueno

Expert na rodinné podnikanie 

Mohanakrishnan Raman

Expert na rodinnú ústavu a psychológiu rodinných podnikov 

Oldřich Dutý, DBA, MSc

Expert na podnikanie a startupy 

Ing. Marián Čvirik, Ph.D.

Expert na výskum trhu a dátovú analytiku 

Slimane ED-DAFALI, PhD

Spolupracovník výskumu 

Ing. Samuel Chlpek

PhD. študent, špecialista pre digitálny marketing