Publikácie k rodinnému podnikaniu

Publikácie k malému a strednému podnikaniu

Medzinárodné obchodné operácie

KAŠŤÁKOVÁ, Elena - RUŽEKOVÁ, Viera. 2019. Medzinárodné obchodné operácie. Recenzenti: Peter Knapik, Ľuboš Pavelka. 1. vydanie. Bratislava : Vydavateľstvo EKONÓM,…