Sergio Rodríguez Clariana

Sergio Rodríguez Clariana je docentem na Lleida University a členem Family Firm Institute. Má více než 30 let odborných zkušeností jako jednatel malých a středních podniků. V posledních 12 letech byl poradcem pro rodinné firmy. Pomáhal překonávat extrémní ekonomické a finanční situace firem, zlepšovat ziskovost i vést rodinné firmy k profesionalizaci. Asistoval a pomáhal zlepšovat finanční situaci rodinných firem a vyrovnávat stabilitu rodiny. Přednáší o ekonomice, strukturování a restrukturalizaci společností a také o všem souvisejícím s rodinným podnikáním (nástupnictví, organizace správních orgánů, ústava rodin atd.)

Úzce spolupracuje s představenstvem a vedením společností s cílem zlepšit cash-flow zajišťující kontinuitu společnosti pro další generace. Jeho povinností je při práci s vysoce ohroženými společnostmi chránit finanční blaho rodiny.

Autor knihy „Family Business Companies. Why they do not usually reach the 3rd Generation