Workshop: Možnosti rozvoja nástupníckej generácie v rodinných podnikoch

Centrum Rodinného Podnikania pre vás pripravilo niekoľko workshopov s ľuďmi z praxe. Pripojte sa na ďalší z nich a dozviete sa o Možnosti rozvoja nástupnickej generácie v rodinných podnikoch s Mariom Fondati.

ℹ Mario Fondati je spoluzakladateľom a partnerom firmy FONDATI & PARTNERS, ktorá sa špecializuje na zlepšovanie riadenia v rodinných, ale i medzinárodných firmách. Má viac ako dvadsaťročnú prax v biznise, z toho pätnásť rokov v poradenstve. Pôsobil v medzinárodných spoločnostiach a viedol projekty zamerané na Executive Search a zefektívňovanie činnosti podnikov v oblasti manažérskeho rozvoja a procesného riadenia. Ostatných takmer desať rokov sa intenzívne venuje téme rodinného podnikania, pomáha majiteľom úspešne naplánovať a zrealizovať generačnú výmenu a nastaviť ďalší rozvoj kľúčových členov rodiny a manažmentu. Angažuje sa v rôznych podnikateľských komunitách, ktorých hlavným cieľom je vzájomná spolupráca a rešpekt, kontinuálny rozvoj a zlepšovanie podnikateľského prostredia na Slovensku. Má za sebou rozsiahlu publikačnú činnosť v slovenských ekonomických médiách predovšetkým na tému rodinného podnikania, býva pravidelne spíkrom v rôznych diskusiách, ale i organizátorom seminárov a konferencií v tejto oblasti. Spolupracoval s SBA na viacerých výskumných štúdiách so zameraním na podporu a ďalší rozvoj rodinných firiem na Slovensku. Ako člen pracovnej skupiny pod Ministerstvom hospodárstva sa podieľal na príprave Schémy na podporu rodinného podnikania v SR. Pravidelne prednáša na Ekonomickej univerzite na témy spojené s rodinným podnikaním a marketingom služieb. Hovorí aktívne po anglicky a po nemecky.

💻 Pripojte sa na https://bit.ly/WorkshopsFBC_1
📍 Workshop prebieha online formou 🔴 v slovenskom jazyku 🇸🇰 a je voľne dostupný pre všetkých záujemcov 🆓

 

Naskenujte QR kód a pripojte sa pohodlne cez váš mobilný telefón: