Zouhour EL- ABIAD

Zouhour EL- ABIAD je profesorkou financí a vedoucí Katedry ekonomie a financí na Libanonské univerzitě, Fakulta ekonomických věd a podnikání, Libanon. V roce 2009 získala doktorát na IAE Paris I – Panthéon Sorbonne University, Francie. Před nástupem na Libanonskou univerzitu pracovala 15 let na několika univerzitách. Publikovala více než 20 článků ve významných mezinárodních časopisech. Je spoluautorkou několika knih. Její disertační práci, která se zabývala doménou rodinných firem, vydala edice PAF. Ve výzkumné činnosti se věnuje rodinným firmám a MSP. Je spolueditorkou časopisu JCR-BAES, editorkou několika mezinárodních časopisů, regionální manažerkou International Business and Economics Research Academy (IBERA) a národní koordinátorkou kongresu CEO.