Czech-Slovak Day of Family Business – September 21, 2021

Invitation to the international scientific conference Family Entrepreneurship: specifics, benefits, challenges, the aim of which is the exchange of information, experience and presentation of research results in the field of family entrepreneurship.

21. september 2021

Praha, Česká republika (online MS Teams)

Česko-slovenský den rodinného podnikání – pozvanka

Česko-slovenský den rodinného podnikání – harmonogram a představení konference

 

International Scientific Conference (21. 9. 2021 od 8:00 do 12:00) – Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Czech-Slovak Conference of Family Business (21. 9. 2021 od 12:00 do 15:40) – https://youtu.be/LS1CfdjmvsM

 

Rodinné podnikání se stalo tahounem národního hospodářství. Postupným růstem od 90. let 20. století rodinné firmy zesílily. Jsou rovnoměrně rozložené a vytvářejí důležitou infrastrukturu v regionech, jejich majitelé jsou lokálními patrioty a rozvíjí region, jsou stabilní, nejsou předlužené a postupně investují do svého rozvoje, jejich vývoj je předvídatelný a řádně odvádějí daně ve své zemi. Jejich nosným specifikem je interakce rodiny a podnikání, interakce mezi racionálním a na výkon zaměřeným světem businessu a emocionálními rodinnými vazbami a vztahy. Historicky zvládly etapu poválečné obnovy, měnovou odluku, protiinflační opatření, světové ekonomické krize a v neposlední řadě i krizi koronavirovou. Ve svém životním cyklu procházejí různými etapami, které jsou spojeny s mnoha aktivitami v rodině, v managementu i v přístupu k řízení rodinného majetku. K základním principům jejich úspěchu lze řadit moudrost předávanou z generace na generaci, hrdost, důvěru, flexibilitu, stabilní podnikovou kulturu, rychlost rozhodování, loajalitu, poctivost, etiku, odpovědnost vůči dalším generacím, schopnost motivovat lidi ve svém okolí, podporovat rozvoj regionu apod. Tyto charakteristické rysy se postupně stávají významným generátorem hodnot, emocionálního či sociálního, tedy neekonomického bohatství rodinného podnikání.