Medzinárodná vedecká konferencia

Centrum rodinného podnikania a IBERA spoločne s hlavnými organizátormi Cechom remesiel a podnikania – Zväz zamestnávateľov v Opole, Fakulta ekonomiky a manažmentu Technickej univerzity v Opole a Centrom hospodářského rozvoja v Opole si vás dovoľuje pozvať na vedeckú konferenciu – The 5th Scientific Conference on Craft Craftsmanship – its Local, Regional and International Dimension „Craftsmanship – family business and not only“ – 5. vedecká konferencia Remesla na miestnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni „Řemeslo – nejen jako rodinný podnik,“, ktorá sa uskutoční hybridnou formou v dňoch 9. a 10. Júna 2022 v Opole, Poľsko.

Rečníci budú diskutovať na aktuálne témy v oblasti ekonomiky, manažmemtu a sociálnych právnych aspektov v oblasti remesie, rodinných remesiel a tradícií. O tradícii rodinných remesiel jako nehmotnom kultúrnom dedičstve budú diskutovať zakladatelka centra Monika Naďová Krošláková a Andrea Tomášková. Vo vedeckom výbore konferencie sú naši členovia: Monika Naďová Krošláková, Hani Chaarani, Andrea Tomášková a Judit Csákné Filep. Konferencia sa uskutoční v dvoch sekciách – hlavnej anglickej a regionálnej československej, ktorú moderuje Andrea Tomášková.

Pripojiť

Program

Těšíme se na inspirativní setkání! Tešíme sa na vaše inšpiratívne stretnutie.