Centrum rodinného podnikania

Aktuality

O centre

Centrum rodinného podnikania ako súčasť Výskumného inštitútu obchodu a udržateľného podnikania

  • realizuje výskumné a vzdelávacie aktivity so zameraním na rodinné podnikanie,
  • organizuje kurzy, workshopy, konferencie a ďalšie akcie pre majiteľov slovenských rodinných podnikateľov, ich nástupcov a inú zainteresovanú odbornú verejnosť,
  • prináša know-how od špičkových odborníkov z celého sveta,
  • komunikuje s verejným sektorom, odbornou verejnosťou a médiami k problematike rodinného podnikania v SR,
  • vykonáva pravidelný zber rozsiahlych údajov o prítomnosti a prínose rodinných podnikov pre ekonomiku SR. 

Publikácie

 

Konferencie, semináre

a workshopy

 

Partneri centra

 

Partneri inštitútu