Centrum rodinného podnikania

Aktuality

O centre

Centrum rodinného podnikania

  • realizuje výskumné a vzdelávacie aktivity so zameraním na rodinné podnikanie,
  • organizuje kurzy, workshopy, konferencie a ďalšie akcie pre majiteľov rodinných podnikov, ich nástupcov a inú zainteresovanú odbornú verejnosť,
  • prináša know-how od špičkových odborníkov z celého sveta,
  • komunikuje s verejným sektorom, odbornou verejnosťou a médiami k problematike rodinného podnikania,
  • vykonáva pravidelný zber rozsiahlych údajov o prítomnosti a prínose rodinných podnikov pre ekonomiku. 

Publikácie

 

Konferencie, semináre

a workshopy

 

Partneri centra

 

Partneri inštitútu