Nastavenie riadenia firmy a odovzdávanie kompetencií pri generačnom prechode v rodinných firmách

Pozývame vás na prednášku s Mario Fondati (FONDATI & PARTNERS, s. r. o.), ktorá sa uskutoční 🗓 25. Októbra 2023 na Obchodná fakulta EU v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave

ℹ Mario má viac ako pätnásť rokov prax v manažérskom poradenstve a za sebou desiatky projektov v oblasti plánovania a realizácie generačnej výmeny v rodinných firmách. Pomáha majiteľom zefektívniť riadenie firiem pri zachovaní rodinných hodnôt a autentickej firemnej kultúry a nastaviť vzťahy v trojuholníku vlastníci – rodina – manažment. Realizuje dlhodobé rozvojové programy pre nastupujúcu generáciu vlastníkov a interný manažment.

☝️ Ak vás obsah zaujal, môžete nás sledovať kliknutím na Centrum Rodinného Podnikania | Family Business Center pre viac podobných informácií ℹ!